Need for speed: de 5 krachtigste functies die jou helpen snel, efficient en goed te ontwikkelen.

Liferay is een krachtig en flexibel Digital Experience Platform (DXP) dat in staat is om complexe applicaties te ontwikkelen met minimale code. In dit artikel zullen we de 5 belangrijkste functies van Liferay bespreken die het platform zo krachtig maken: low code, form fragments, custom states, workflow en actions.

Configuratie, geen code: Low Code

Liferay maakt gebruik van een low-code benadering die het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om applicaties te maken met minimale programmeerkennis. Dit betekent dat ontwikkelaars met minimale inspanning complexe applicaties kunnen ontwikkelen. Met low-code is het mogelijk om het datamodel, de API en de front-end (het tonen van data en het invoeren) helemaal te ontwikkelen met standaardfunctionaliteit. En daarnaast is er ruimte voor complexe back-end logica. Zowel via scripts in de interface als volledige maatwerkapplicaties.

Superflexibel: Form Fragments

Liferay fragments zijn kleine visuele blokken waarmee men pagina's kan opbouwen. Form fragments zijn speciale fragments omdat ze te gebruiken zijn als invoervelden voor een Liferay low-code object. Liferay levert standaard al de basis form fragments die je voor een gemiddelde applicatie nodig hebt (bijv. text input, checkbox). Je kan zelf echter ook je eigen form fragments maken en de vormgeving en werking dus helemaal zelf bepalen. Met form fragments is het mogelijk om snel formulieren op te bouwen om de low-code objecten te vullen. Denk hierbij aan bijv. een inschrijf-formulier voor een workshop.

Jij bepaalt hoe: Workflow

Workflow is al langer een van de standaardmogelijkheden in Liferay en zorgt ervoor dat goedkeuringsprocessen en andere complexe processen geautomatiseerd kunnen worden. Met workflow kunnen gebruikers de stappen van een proces definiëren en aangeven wie verantwoordelijk is voor elke stap. Workflow maakt het mogelijk om beoordelings- en goedkeuringsprocessen te automatiseren en zo de efficiëntie te verhogen.

Maak je eigen statusverloop: Custom States

Bij sommige applicaties kan het nodig zijn om een of meerdere statussen te koppelen aan een object. Met custom states kunnen gebruikers hun eigen statussen maken en aangeven vanaf welke status je door kan gaan naar een andere status. Denk hierbij aan bijv. een ticketing systeem zoals JIRA. Deze statussen kunnen gecombineerd worden met de standaard workflow-statussen (aangemaakt, ter review, goedgekeurd/ afgekeurd) om nog complexere beoordelings- en goedkeuringsprocessen te definiëren.

Injecteer je eigen logica: Actions

Actions geven de mogelijkheid om extra logica uit te laten voeren bij specifieke stappen bij het invoeren van objecten. Zo kan je je eigen extra logica toevoegen als er bijvoorbeeld een nieuw object wordt toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt. Voorbeelden van standaard acties (zonder maatwerk) zijn het uitvoeren van een via de interface ingevoerd groovy script, het sturen van een notificatie, het aanroepen van een webhook of het automatisch aanmaken van een ander object. Actions bieden veel mogelijkheden voor elke use-case, van simpele opties (stuur een mail naar de bezoeker als zij zich inschrijven voor een workshop) naar meer complexe use-cases waar maatwerk voor nodig is.

In je gereedschapskist

Al met al bieden de 5 need-to-know functies van Liferay (low code, form fragments, custom states, workflow en actions) enorm veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van complexe applicaties met een relatief lage inspanning en korte doorlooptijd. Het stelt ontwikkelaars in staat om snel en flexibel aan de wensen van klanten te voldoen en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid voor complexe back-end logica. Het is een krachtige tool die elke Liferay ontwikkelaar in zijn gereedschapskist zou moeten hebben.

Meer artikelen