MBO's zijn nog niet digitaal toegankelijk

In mijn blog van 15 september 2020 heb ik geschreven over het gebrek aan voortgang bij gemeenten met betrekking tot de doorvoering van digitale toegankelijkheid.  

In dit blog ga ik in op de resultaten van mijn belcampagne bij MBO instellingen. Ik geef antwoord op vragen als ‘zijn de MBO’s bezig of bekend met dit thema’, ‘hoever zijn de MBO’s met oog op de deadline van 23 september 2020’, ‘wat is de roadmap' en nog veel meer .

MBO instellingen zijn nog niet bezig met digitale toegankelijkheid! 

In de aanloop tot 23 september ben ik druk bezig geweest met een belronde bij de MBO instellingen. Ik heb zo’n 40 MBO instellingen gebeld en diverse bronnen geraadpleegd.  

Dit heeft mij het inzicht gegeven dat 85% van de onderzochte MBO’s niet bekend zijn met digitale toegankelijkheid, de verplichtingen en wat de wetgeving inhoudt. We tellen in Nederland ruim 500.000 MBO studenten (bron: MBO Raad). Het beeld is dat 30% van de studenten beperkingen heeft. De wetgeving rondom digitale toegankelijkheid is erop gericht dat studenten gelijke kansen krijgen. Dat is natuurlijk belangrijk voor een volwaardige rol in de samenleving. 

Mijn visie en advies aan de MBO’s is om nu aandacht te besteden aan bewustwording en impactanalyse. Organisaties als MBO Raad, Scalda en ROCa12, zijn inmiddels al verder en zijn bezig om technisch te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm.  

Wat houdt de deadline van 23 september 2020 in? 

‘Op 23 september 2020 voldoe je aan de wettelijke verplichting op het moment dat je een toegankelijkheidsverklaring hebt gepubliceerd (op een goed vindbare plek) die voldoet aan het officiële, door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde, model. Tevens moet je eerste maatregelen hebben getroffen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit begint met het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek of een besluit om de website op te heffen. Je voldoet dus aan de verplichting op het moment dat je een verklaring hebt gepubliceerd met minimaal Status C: Eerste maatregelen getroffen.’ bron: https://www.digitoegankelijk.nl/veelgestelde-vragen-faq  

In die verklaring neem je de maatregelen op, inclusief planning, die je gaat uitvoeren om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren.  

Onderstaande infographic vat de bevindingen van de staat van digitoegankelijkheid in het MBO samen

Werk aan de winkel , we helpen u graag

Uit de infographic is af te lezen dat er nog werk aan de winkel is.  Digi-toegankelijkheid is omvangrijk en kent veel versnipperde informatie op het internet. Ik kan me voorstellen dat de onderwijsinstellingen het hierdoor even niet meer weten. 

Kijk voor tips in in mijn eerdere blogs . Ook adviseer ik je om de coördinatie rondom dit onderwerp uit te besteden aan deskundigen en de uitvoering bij jezelf te houden. Heb je vragen of heb je ondersteuning nodig? 

Vrijblijvend gesprek plannen we zo in

Wil je van gedachte wisselen, heb je gewoon een aantal vragen of wil je meer weten over wat ik kan betekenen voor jou? Stuur me een mailtje, bel of app me op 06 51434451. Waar we goed in zijn op dit onderwerp:   

  • In 4 stappen Digi-toegankelijk  
  • Projectadvies of Coördinatie  
  • Toegankelijkheidsscan  
  • Consultancy op bewustwording en implementatie vraagstukken 
  • Ondersteuning bij verklaringen/register  
  • Ondersteuning bij toegankelijkheid van PDF   

Digi-toegankelijkheid is vanuit mijn optiek een maatschappelijke verplichting. 

Deel dit bericht als je ook een meer inclusieve samenleving steunt..... 

Meer artikelen