Gemeenten voldoen nog niet aan het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid'

In mijn vorige blogs heb ik geschreven over mijn zoektocht naar relevante en toepasbare informatie over Digi-toegankelijkheid binnen de gemeente, onderwijs en zorg.   

In dit blog ga ik in op de resultaten van mijn belcampagne bij 90 gemeenten. Ik geef antwoord op vragen als ‘weten ze nu hoe het echt zit met de verplichtingen’, ‘wat de roadmap is’ en ‘hoever zijn de gemeenten daadwerkelijk met de implementatie van Digi-toegankelijkheid met oog op de deadline van 23 sept. 2020’. Hieronder lees je antwoorden op al deze vragen en nog veel meer.  

De gemeenten hebben kennisgenomen van Digi-toegankelijkheid. 

Ik was benieuwd hoever de gemeenten zijn met de doorvoering van Digi-toegankelijkheid en of er ondersteuning gewenst is op dit onderwerp. Dit inzicht heb ik verkregen door tot op heden 90 gemeenten te bellen en de toegankelijkheid incl. de verklaringen door te nemen.  

Uit de gesprekken blijkt dat gemeenten op hoofdlijnen op de hoogte zijn van ‘het tijdelijk besluit Digitale toegankelijkheid. In de praktijk blijkt echter een groot gedeelte van de gemeenten dit onderwerp zich niet voldoende eigen heeft gemaakt. Dit blijkt m.n. uit de verklaringen die zijn  gepubliceerd. De kwaliteit en volledigheid is nog niet op niveau! Dit onderwerp verdient een hogere prioriteit en levert meer op als het met intrinsieke motivatie wordt opgepakt. Ook wordt de wereld voor Logius eenvoudiger zodra er meer gebruik wordt gemaakt van het register om het e.e.a. aantoonbaar te maken. 

Wat houdt 23 september 2020 deadline van het ‘Tijdelijk besluit Digitale toegankelijkheid’ in? 

‘Op 23 september 2020 voldoe je aan de wettelijke verplichting op het moment dat je een toegankelijkheidsverklaring hebt gepubliceerd (op een goed vindbare plek) die voldoet aan het officiële, door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde, model. Tevens moet je eerste maatregelen hebben getroffen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit begint met het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek of een besluit om de website op te heffen. Je voldoet dus aan de verplichting op het moment dat je een verklaring hebt gepubliceerd met minimaal Status C: Eerste maatregelen getroffen.’ bron: https://www.digitoegankelijk.nl/veelgestelde-vragen-faq 

In die verklaring neem je de maatregelen op, inclusief planning, die je gaat uitvoeren om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren.  

2/3 van de gebelde gemeenten voldoen nog niet aan de wetgeving ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ 

Werk aan de winkel  

Uit de infographic is af te lezen dat er nog werk aan de winkel is.  Gemeenten doen met de kennis die ze nu hebben hun uiterste best maar is dit wel voldoende? Digi-toegankelijkheid is omvangrijke materie en kent veel versnipperde informatie op het internet. Ik kan me voorstellen dat de gemeenten hierdoor het even niet meer weet. Kijk gerust in mijn eerdere blogs voor ik tips. Het leven van de gemeenten wordt denk ik eenvoudiger als de coördinatie rondom dit onderwerp wordt uitbesteed aan deskundigen en de uitvoering bij de gemeente blijft. Gelukkig zijn er voldoende deskundige beschikbaar. Uiteraard kan je ook bij mij terecht 😊  

Vrijblijvend gesprek plannen we zo in! 

Wil je van gedachte wisselen, heb je gewoon een aantal vragen of wil je meer weten over wat ik kan betekenen voor jou? Stuur me een mailtje, bel of app me op 06 51434451. Waar we goed in zijn op dit onderwerp:  

  • In 4 stappen Digitoegankelijk 
  • Projectbegeleiding/ Coördinatie 
  • Toegankelijkheidsscan 
  • Consultancy  
  • Ondersteuning bij verklaringen/register 
  • Ondersteuning bij toegankeijkheid van PDF 

Digi-toegankelijkheid is vanuit mijn optiek een maatschappelijke verplichting 

Deel dit bericht als je wilt dat meer mensen bewust worden over toegankelijkheid, zodat er meer inclusieve-samenleveing, onderwijs en zorg ontstaat.

Meer artikelen