DigiToegankelijk veelomvattender dan initieel gedacht

19 februari 2020
3 minuten

"Werk je in de zorg, onderwijs of overheid. Dan ben je vast bekend met de thema ‘toegankelijkheid’, toch? Zo niet, dan wordt 2020 een jaar waarin je in hiermee in aanraking komt. Er is namelijk in het bijzonder voor Onderwijs en Overheidsinstanties het ‘tijdelijk besluit digi-toegankelijkheid’ in het leven geroepen met een deadline die afloopt op 23 september 2020.

Het is veelomvattender dan initieel gedacht! 

Toen ik me ging verdiepen op dit onderwerp raakte ik verdwaald in de hoeveelheid online informatie. Je weet wat je doel is, maar het bepalen van de weg ernaartoe incl. het bepalen van de impact is een veelomvattend proces. Vragen als ‘wie is je doelgroep”, “wat is de ervaring en behoefte van je doelgroep”, “wat is de impact op de bedrijfsvoering en informatiesystemen” vliegen dan om je oren. 

Wellicht heb je wat aan mijn tips hieronder om je weg te vinden naar een digitaal toegankelijk kanaal voor zowel de bezoekers als de contentbeheerders en redacteuren. Wil je hierover van gedachten wisselen of weet je het even niet, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen. Wellicht komen we er samen uit. Een mail of het invullen van het contactformulier is voldoende.

Fase 1: Analyse en Beeldvorming

 1. Begin eerst met de inventarisatie van alle digitale informatie kanalen die je toegankelijk wilt hebben;
 2. Zorg er voor dat het bestuur op de hoogte is van de wetgeving als deze voor jullie geldt;
 3. Stel een Businesscase op, wijs een projecteigenaar aan en stel een programma en/of projectplan op. Stel voor je zelf vast wat je wilt bereiken, wie je doelgroep is, hoe en met wie je dit wilt of gaat realiseren, welke kanalen je toegankelijk wilt maken en/of zijn;
 4. Laat een scan uitvoeren op de toegankelijkheid van de betreffende kanalen;
 5. Bespreek het adviesrapport met de producteigenaar en projectteam. Bepaal op welke punten je de kanalen toegankelijk wilt maken.

Fase 2: Toegankelijk worden

 1. Ga in overleg met de leveranciers van de kanalen voor het opvolgen van de relevante adviezen;
 2. Voer een conformiteitstoets uit en actualiseer de toegankelijkheidsverklaring. Uiteraard kan ik je ook een template toegankelijkheidsverklaring geven. Een berichtje hiervoor is voldoende;
 3. Ga na of de contentstrategie nog aansluiting biedt i.r.t. de inzichten uit het adviesrapport. Zo niet, pas dan het proces aan;
 4. Zorg ervoor dat de redacteuren op de hoogte zijn, over de zaken waar ze op moeten letten en facilitair een toegankelijkheid-training voor hen;
 5. Zorg er voor dat toegankelijkheid geborgd blijft in je organisatie.

Wat levert het op!

Ben je ook van mening dat het meer dan een moetje is en dat het een positieve bijdrage heeft op sociale aspecten binnen de maatschappij en de inclusieve -samenleving, -onderwijs en -zorg? Ik wel in ieder geval. Maar daar blijft het niet bij en zorgt het ook dat:

 • het bereik breder wordt doordat er een groter doelgroep wordt ondersteund;
 • compatibiliteit met diverse browsers en/of platformen toeneemt;
 • meer traffic ontstaat door beter vindbaarheid;
 • content effectiever wordt;
 • rendement voor sites die pay-per-click toepassen bij zoekmachines stijgt;
 • kortere laadtijd en lagere serverbelasting wordt behaald;
 • en last but not least; de businessdoelstelling van je informatiekanaal bereik je sneller en beter.

Deel dit bericht vooral als je wilt dat meer mensen bewust worden over toegankelijkheid, zodat er meer inclusieve-onderwijs en zorg ontstaat. Binnenkort de volgende blog."

Meer artikelen