De Koninklijke Bibliotheek: 25 sprints

6 minuten lezen

Finalist en de Koninklijke bibliotheek (KB) werken alweer heel wat jaar samen. Deze samenwerking werd in 2021 versterkt toen Finalist de aanbesteding won en het beheer en onderhoud van de Drupal websites van de KB officieel op zich nam. De speerpunten van onze samenwerking:

  • Snelheid
  • Toegankelijkheid
  • Veiligheid

Snelheid

Niet alleen werden de websites in beheer genomen, ook werd de hosting door Finalist overgenomen. Een Agile werkwijze werd voorgesteld en opgestart: sprints van twee weken waarin niet alleen nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld, getest en live gebracht... ook onderhoud en beheer komen elke sprint aan de orde. In praktijk betekent dit dat in nauwe samenwerking met de KB wordt bekeken welke projecten en losse updates per sprint worden uitgevoerd.

Parallel aan deze werkzaamheden is op wekelijkse basis overleg tussen Finalist en de KB waarmee beide partijen volledig op de hoogte zijn van de stand van zaken. Dit garandeert een samenwerking waarin Finalist optimaal kan voorzien in de wensen van de KB.

Compliance

Een van de speerpunten van de inschrijving op de aanbesteding destijds was: te zorgen voor optimale toegankelijkheid van de verschillende websites binnen het Drupal cluster. Een van de onderdelen die daarom bij elk project tegen het licht gehouden wordt is het voldoen aan de WCAG-richtlijnen. Door enerzijds onze websites tijdens (en na) de bouw te toetsen aan deze regels en door er anderzijds voor te zorgen dat redactie deze regels in content toepast wordt ook hier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald.

Veiligheid

Een integraal onderdeel van elke sprint is het controleren op updates en als deze er zijn, ze te beoordelen en uit te voeren. Op die manier wordt er gezorgd dat de veiligheid van de websites van de KB zo goed mogelijk geborgd is. Onderdeel hiervan was dan ook het upgraden van alle Drupal 7 websites naar Drupal 9.

Uiteraard wordt niet alleen gekeken naar Drupal zelf. Ook de onderliggende server architectuur wordt up-to-date en veilig gehouden.

De Koninklijke Bibliotheek: Bron van ontelbare verhalen.
De Koninklijke Bibliotheek: Bron van ontelbare verhalen.

Projecten

Binnen dit kader van snelheid, compliance en veiligheid zijn er een groot aantal grote en kleine projecten gerealiseerd. Dit varieert van simpele verbeterde manieren van content beheer voor redacteuren tot het bouwen van geheel nieuwe versies van website.

Een greep uit de gerealiseerde projecten:

  • De Kb.nl website werd in zijn geheel op de schop genomen. Na een gedegen onderzoek werd samen met Total Design een nieuwe website gerealiseerd waarbij ook een enorme slag werd gemaakt in de opschoning van de content. De website werd daarnaast dit jaar beloond met een Splash Award!
  • Een deel van de content die geen plek mee had op de kb.nl website werd ontsloten via de Collecties website.
  • In het licht van de privacywetgeving en daarmee samengaande vraag welke diensten (semi)overheid websites wel en niet mogen gebruiken. De KB besloot hierin proactief te handelen en na een proeftijd wordt zeer binnenkort Google Analytics vervangen door Matomo: web statistieken in eigen beheer.
  • Dienstenlijst: een simpele interne database waarin informatie is opgenomen over alle diensten in die gebruik zijn. Overzicht en eenvoud werden gecreëerd in een vernieuwde dienstenlijst, een tool waarvan elke KB-gebruiker wel eens gebruik maakt!
  • De KB-webshop: de huidige webshop wordt vervangen door Drupal Commerce. De producten zijn niet alleen webshop producten als een boek of een setje ansichtkaarten. Het is ook mogelijk één of meerdere HDR-reproductie(s) of zwart wit scan(s) te bestellen. Voor deze laatste functionaliteit werden formulieren geïntegreerd als product. Deze veelzijdige oplossing zorgt er tevens voor dat de webshop op alle mogelijke manieren verder kan worden ontwikkeld.
Koninklijke Bibliotheek: Entree
Koninklijke Bibliotheek: Entree

Andere updates

Door niet alleen een wekelijks overleg te hebben maar door ook op locatie aanwezig te zijn is het mogelijk om te zorgen dat er inzicht verkregen wordt in de wensen van een specifieke groep websitegebruikers: de redactie en functioneel beheer. Samen met- en voor redactie leden wordt gekeken naar het CMS en hoe dat daarin verbeteringen door te voeren zijn waarmee we dagelijkse werkzaamheden kunnen vergemakkelijken en waar mogelijk verbeteren.

Technische verbeteringen

Als laatste onderdeel van gerealiseerde verbeteringen kan gewezen worden naar de laag waarop de websites draaien. Ook deze wordt met een kritisch oog bekeken en ook daar worden waar nodig verbeteringen gerealiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld alle websites voorzien van Redis Cache wat snelheid toevoegt doordat voor veelgebruikte queries de database niet hoeft te worden bevraagd.

Wat zijn de komende uitdagingen?

Momenteel is het team hard bezig met de voorbereidingen voor de upgrade naar Drupal 10. Dit betekent niet alleen upgrade van de software maar ook de onderliggende infrastructuur. Zo zullen bijvoorbeeld ook zaken als PHP 8.1 geïmplementeerd worden. De huidige code wordt tegen het licht gehouden en waar nodig wordt code en/ of modules vervangen. Op het moment dat Drupal 10 zijn intrede doet in december, zullen de Drupal projecten van de KB er klaar voor zijn.

Daarna…

We kijken natuurlijk alweer vooruit. Het team is klaar voor volgende projecten in de laatste maand van dit jaar en het komende jaar: klaar om de volgende 25 sprints succesvol uit te voeren!

erik.huijs

Informatie Analist[email protected]LinkedInDrupal
Meer van erik.huijs

Meer artikelen

drupal 9
drupal 10

Start voorbereiden van einde Drupal 9 op 1 november 2023

7 minuten lezen
Lees het artikel Start voorbereiden van einde Drupal 9 op 1 november 2023
Techtalk
drupal

Drupal techtalk 20 oktober

3 minuten lezen
Lees het artikel Drupal techtalk 20 oktober
devoxx
congres
java

Evaluatie 19e editie Devoxx België

6 minuten lezen
Lees het artikel Evaluatie 19e editie Devoxx België