Applicaties koppelen? Wij hebben een schat aan ervaring.

29 september 2021
3 minuten

Ton Swieb werkt bij Finalist als integratie-adviseur. Voor klanten koppelt hij applicaties aan elkaar. “Ik werk vanuit een analytische gedachte. En ik ben gek op technische problemen oplossen.”

“Ik vind het leuk om technische puzzels op te lossen wanneer er problemen zijn. Maar ook vind ik het interessant om te weten hoe dingen werken en om het werkend proberen te krijgen. Ik zie graag een concreet resultaat. Een goed werkende verbinding bijvoorbeeld. Erg handig bij de Zoom-meetings die we het afgelopen jaar zoveel hadden.

Wij maken applicaties ter ondersteuning van de primaire processen van onze klanten. Voor een aantal GGD’en maken we bijvoorbeeld een digitaal kinddossier die de jeugdarts gebruikt om de ontwikkeling en gezondheid van een kind te volgen. Deze applicatie wordt door ons ook gekoppeld aan andere applicaties binnen de GGD en wordt door ons gekoppeld aan applicaties van landelijke diensten. Organisaties maken meestal gebruiken van een grote verscheidenheid aan applicaties die onderling moeten worden gekoppeld voor de uitwisseling van informatie. Bij het koppelen van applicaties onderling zijn er bij de overdracht van data uitdagingen. Het moet veilig gebeuren, er mag geen lek zijn én de applicaties moeten elkaar vinden en snappen.

Efficiënt koppelen van applicaties
Je ziet heel vaak hetzelfde type problemen en uitdagingen. En dat is voor ons perfect want wij hebben een bepaalde know how opgebouwd. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Zo hebben we bijvoorbeeld het digitaal kinddossier gekoppeld met de Gemeente Basis Administratie. Moet je denken aan geboortes en adreswijzigingen. Dan hebben we stamgegevens van elkaar nodig. Die systemen moet je ontcijferen via een definitie. Bij het koppelen heb je te maken met dataformaat en protocol. Dataformaat houdt in: het medium dat je gebruikt. Dus communiceer je via telefoon, video of real life? Protocol is de taal die je hanteert. Belangrijk is om de applicaties onderling zó op elkaar aan te laten sluiten dat ze elkaar precies begrijpen en dat het werkt. Wij gebruiken standaard patronen (enterprise integration patterns) die wij kunnen herhalen. Denk bijvoorbeeld aan standaardformaten zoals JSON en XML. Wij snappen die systemen, herkennen gelijksoortige problemen die kunnen ontstaan en lossen ze makkelijk op. Door deze kennis en ervaring kunnen wij heel efficiënt werken. Je kunt wel zeggen dat wij over een enorme technologische gereedschapskist beschikken.

Technische tolk
Meer voorbeelden van standaardkoppelingen vind je in de zorg en het onderwijs. Zo hebben we in het digitaal kinddossier een applicatie geïntegreerd waarbij de jeugdarts een eenvoudige doorverwijzing kan maken naar het ziekenhuis. En hebben we gezorgd voor een koppeling met SBV-z waardoor je eenvoudig kunt controleren of het BSN-nummer en de adresgegevens kloppen. Dat zijn allemaal standaarddiensten van overheden die wij aan de applicatie van de klant koppelen. Ook in het onderwijs koppelen we bedrijfsapplicaties. Hierbij kun je denken aan HR-achtige of finance-achtige systemen. Wij creëren een lijmlaag tussen de applicaties en fungeren voortdurend als een kameleon. De bedrijfsapplicaties zelf zijn meestal moeilijk aanpasbaar, maar moeten wel informatie kunnen uitwisselen. We passen onze werkwijze daarop aan en zorgen ervoor dat twee systemen met elkaar communiceren. Zie ons als een soort technische tolk.”

Meer artikelen