DEMO tooling

5 maart 2012 9:09 Lennaert van der Linden Algemeen, Methodieken

Op 21 februari 2012 was er weer een DEMO meeting. DEMO (Dynamic Engineering Methodology for Organizations) is een modeleringstechniek om bedrijfsprocessen te modelleren en biedt architectuurprincipes om de implementatie te leiden en toetsen. Bij deze meeting kwam de tooling voor het tekenen en beheren van DEMO-modellen aan bod.

Introductie

DEMO-modellen kunnen worden opgesteld met een potlood en een gum, maar goede tooling kan hierbij helpen. Tijdens de meeting werden drie tools gepresenteerd om het modelleren met DEMO te ondersteunen. Een tweetal hiervan kan ook ingezet worden voor andere methoden zoals UML, ArchiMate, BPMN en wireframes.

Na een korte presentatie door Jan Dietz, waarin een voorbeeldcase in de DEMO 3 notatie wordt uitgewerkt, volgden de presentaties van de tools Open Modelling, Xemod en Modelworld.

Open modeling

De eerste tool die werd gedemonstreerd was Open Modeling. Open Modeling is een webgebaseerde tool waarmee modellen in verschillende notaties kunnen worden opgesteld, waaronder DEMO 2 en DEMO 3. Open Modellingen ondersteunt het samenwerken aan een model met meerdere gebruikers en hanteert daarbij een mechanisme waarbij een model op slot wordt gezet als een gebruiker een aanpassing maakt. Andere gebruikers kunnen het model niet aanpassen zolang de gebruiker bezig is met wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om gebruikers op basis van hun rol lees-, danwel schrijftoegang te geven tot modellen.

Open modeling ondersteunt naast DEMO, ook ArchiMate.

Xemod

Xemod is een ontwerptool voor DEMO die wordt ontwikkeld door MPrise. De tool ondersteund alleen het modelleren van DEMO-modellen. De tool is erg gebruiksvriendelijkheid en ziet er professioneel uit. Het tekenen van het ATD gaat vlot en soepel.

Het is niet mogelijk om tegelijkertijd met meerdere gebruikers in één document te werken, maar modellen kunnen als bestanden worden uitgewisseld.

In tegenstelling tot Open Modelling en ModelWorld is dit een desktopapplicatie geschreven voor Microsoft Windows. De tool is niet open source. Een licentie is tegen betaling verkrijgbaar, maar de tool kan een maand lang gratis worden uitgeprobeerd.

Modelworld

Jan-Bart Hommes presenteerde de tool ModelWorld. Net als Open Modeling, is ModelWorld webgebaseerd. ModelWorld is gebaseerd op het model van Google Docs, waarbij gebruikers tegelijkertijd wijzigingen kunnen aanbrengen in hetzelfde model.

ModelWorld ondersteund naast DEMO, ook het maken van modellen volgens ArchiMate, BPMN, UML en het ontwerpen van user interfaces. Bij de vragen komt het automatisch genereren van een BPMN-model op basis van een DEMO PSD aan de orde. Dit is niet mogelijk in ModelWorld. Jan-Bart zegt hierover dat de toegevoegde waarde hiervan in zijn ervaring klein is. Maar het hebben van een uniforme omgeving om alle modellen te beheren kan een pré zijn.

Prototyping

De tool biedt naast het modelleren ook een zogeheten prototyping engine. Hiermee kunnen actorrollen uit het DEMO-model worden toegewezen aan gebruikers, waarna transacties kunnen worden gesimuleerd. Afhankelijk van de actorrol en transacties, kan een gebruiker nieuwe transacties starten, of reageren op toegewezen taken. Naast prototyping voor DEMO-modellen, biedt Modelworld overigens ook prototyping voor BPMN-modellen.

ModelWorld is een SaaS-oplossing. De tools wordt aangeboden als een webgebaseerde dienst, waarbij alle modellen op een centrale plek zijn opgeslagen. Een model kan worden afgeschermd en gedeeld met specifieke personen, maar het is (nog) niet mogelijk om de applicatie te installeren op een eigen (afgeschermde) cloud. De tool is niet open source, maar de dienst is momenteel gratis beschikbaar.

Conclusie

Tooling maakt het maken van consistente DEMO modellen eenvoudiger, met name doordat de tools een bibliotheek aanmaken waarin de verschillende entiteiten en onderlinge relaties worden beheerd. Alle drie de tools bieden een gebruikersvriendelijke omgeving om snel DEMO modellen te tekenen en relaties te leggen. Ook bieden ze validatie van de DEMO-modellen om te helpen met onderling consistent houden van de modellen.

Op het gebied van onderlinge relaties tussen de modellen is nog verbetering mogelijk. Het leggen van hyperlinks in Open Modeling tussen entiteiten uit het state model in de action rules vereist momenteel bijvoorbeeld nog veel handwerk. Wat nog leek te missen, is de mogelijkheid om modellen tussen pakketten uit te kunnen wisselen.

Ondanks dat het metamodel van DEMO 3 nog niet is vastgelegd (als ik me niet vergis staat dit gepland voor eind april), bieden de drie tools de mogelijkheid voor het hanteren van de nieuwe notatie, hoewel ook de DEMO 2 notatie wordt ondersteund. Ook blijken ze prima in staat om de de voorbeeldcase uit te tekenen. De keuze tussen de drie tools zal daarom afhankelijk zijn van factoren als gelijktijdig kunnen werken, gebruiksvriendelijkheid, validatiemogelijkheden en ondersteunde platformen.

Ik ben gecharmeerd van de prototyping engine om DEMO transacties. Het biedt de mogelijkheid om in een workshop transacties te simuleren met experts uit het veld, waarbij mogelijke missende transacties of onlogische afhankelijkheden aan het licht kunnen komen. Een goede manier om de gemaakte DEMO-modellen te toetsen en essentieel als je niet eerst wil wachten tot de implementatie gereed is. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die hiermee worden opgedaan. Wellicht een onderdeel van de volgende meeting.

Be Sociable, Share!

Reageer

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI